top of page
Ashtanga egenpraksis
 

Ashtanga Yoga blir tradisjonelt undervist i det som kalles Mysorestil. Studentene kommer da til oppsatte tidspunkt, gjør sin egen praksis med veiledning fra lærer. Timene går derfor under navnet Mysore og henviser til at timene dreier seg om egenpraksis. Når Ashtanga praktiseres på denne måten, gjør yogapraksisen at vi utnytter vårt eget potensiale. Gjennom yogapraksisen med korrekt pust, sammen med stillinger (asana) og blikk (drishti), kan vi kontrollere sansene våre og skape en dyp forståelse av oss selv. Gjennom jevnlig, dedikert og hengiven praksis, skaper vi stødighet og balanse i kropp og sinn.​

Egenpraksis på Studio 108 innebærer at du kan delta på instruktørenes praksis slik at du kan se og høre hvordan de praktiserer. Instruktør starter opp på oppstartstidspunkt, du kan delta ved å praktisere selv eller bare sitte og observere.

Alle er velkomne

bottom of page